Admin

3 years ago

به شبکه اجتماعی سیگما خوش آمدید

این اولین پست در شبکه اجتماعی سیگما می باشد . شما میتوانید با تایپ کردن #هشتگ ، هشتگ جدید ایجاد کنید و یا از میان هشتگ های گذشته انتخاب کنید . همچنین میتوانید با تایپ @admin یوزرهای موجود را مخاطب قراردهید و برای فرد مورد نظر یک اعلان ارسال کنید .

No Comment Share Yet
Related Post
No Related Post Yet